kontakt

Hvis du har spørsmål om bysykkel, kontakter du kundesenteret på 93 20 65 45

     
       

eller på mail bysykkel@jcdecaux.com

AllBikesNow
     

En App som forenkler din sykkelhverdag!

       
     

Last ned

Abonner

Hvis du vil benytte deg av fordelene med sesongkortet, kan du tegne abonnementet på nettet med et bank/kredittkort. Enkelt og greit!

Abonner

Spørsmål om bysykkeltjenesten som gjelder abonnement, stasjoner samt generelle spørsmål besvares her.

Pris og depositum: Prisstruktur, depositum samt når og hvordan

Hvordan belastes kontoen min?

3-dagerskortet koster NOK 10,-, som belastes kontoen din på slutten av abonnementsperioden.
Sesongkortet koster NOK 50,- og belastes bankkortet ditt.
Når du tegner abonnement, gir du samtidig leverandøren tillatelse til å trekke et depositum på NOK 150,- fra kontoen din.
Beløpet blir belastet dersom sykkelen ikke leveres tilbake etter en periode på 24 timer.
Begge abonnementene lar deg leie en sykkel så mange ganger du vil i løpet av abonnementsperioden.
Hvis du bruker sykkelen lenger enn en time, som er gratis, belastes et bruksgebyr på slutten av abonnementsperioden (hvis du har en et 3-dagerskort) eller månedlig (hvis du har et sesongkort).

Er det mulig å velge startdato for abonnementet?

Når du tegner et sesongkort, kan du ikke angi startdato for abonnementet.
Abonnementet starter fra datoen da abonnementsskjemaet registreres og behandles. Du mottar sesongkortet i posten.
Hvis du ikke mottar kortet innen 14 dager, må du kontakte kundesenteret på 93 20 65 45 eller bysykkel@jcdecaux.no.
Når du kjøper et 3-dagerskort, er abonnementet tilgjengelig i det øyeblikket du kjøper kortet på terminalen.

Hvordan fornyer jeg abonnementet?

Abonnementet ditt fornyes automatisk 1.mars hvert år, med mindre du gir oss beskjed om at du ønsker å si opp abonnementet.

Hvordan betaler jeg for bruk av sykkelen etter den første gratis timen?

Hvis du har valgt et sesongkort, vil eventuelle bruksgebyrer som er påløpt, bli belastet kontoen din en gang i måneden.
Hvis du har valgt en et 3-dagerskort og bruker syklene mer enn en halv time om gangen, vil beløpet automatisk bli belastet bankkortet ditt på slutten av abonnementsperioden.

Hva er forskjellen på abonnementsgebyret og bruksgebyret?

Når du benytter et sesongkort NOK 50,- eller et 3-dagerskort NOK 10,-, er den første timen hver gang du bruker en sykkel, gratis.
Etter den første timen påløper et bruksgebyr. Se prisstrukturen nedenfor:

BRUKSGEBYRER
Første timen: gratis
Første påbegynte halvtimen: NOK 20,-
En time: NOK 60,-
To timer: NOK 140,
Tre timer: NOK 220,-
Fire timer: NOK 300,-
Hver ekstra halvtime: NOK 40,-

Når trekkes depositumet?

Depositumet NOK 150,- belastes bare ved tyveri eller dersom sykkelen ikke returneres innen 24 timer.
Hvis det oppstår et problem, kan du kontakte kundesenteret på 93 20 65 45 eller bysykkel@jcdecaux.no

Terminaler/ Stasjoner og stativer: Brukstid, låsing av sykkel og fulle stasjoner

Hva skjer hvis en stasjon er full og jeg ikke kan returnere sykkelen?

Logg deg på terminalen med sesongkortet eller 3-dagerskortet, så får du opp en liste over stasjoner i nærheten med ledige stativer.
Deretter får du 15 minutter gratis til å komme deg til en av disse stasjonene.
Det er også et kart på baksiden av hver terminal som hjelper deg å finne stasjonen som er nærmest eller mest praktisk for deg.

Hvordan låser jeg sykkelen?

Hver sykkel kommer med en vaierlås (du finner den i kurven). Det er alltid tilrådelig å låse sykkelen fast i et sykkelstativ på en stasjon, men hvis du har behov for å låse den et annet sted i en kort periode, følger du trinnene nedenfor:
– Ta vaierlåsen ut av kurven, og vikle den rundt en fastgjort gjenstand.
– Stikk den inn i holderen ved siden av stativlåsen i metall.
– Når den settes riktig inn, frigjøres en nøkkel (til høyre for låsen). Når du skal låse opp sykkelen, setter du nøkkelen inn i holderen igjen og vrir den varsomt rundt med klokken.
Da frigjøres vaierlåsen, og du kan legge den tilbake i kurven.
Du er ansvarlig for sykkelen du leier helt til du låser den fast i et bysykkelstativ igjen.

Hvor lenge må jeg vente før jeg kan benytte meg av en ny sykkel?

Når du låser en sykkel fast i et sykkelstativ, må du vente i 5 minutter før du kan benytte deg av en ny sykkel.

Kan setene justeres?

Setene kan justeres og bør stilles inn i riktig høyde før du legger i vei.
Følg trinnene nedenfor:
Spaken for å justere setet er plassert rett under setet.
Løsne spaken ved å dra den bakover.
Nå kan setet flyttes opp eller ned i ønsket høyde.
Skyv spaken helt tilbake for å feste setet.
Selv om setehøyden er korrekt fra begynnelsen av, bør du løsne spaken og kontrollere at den er strammet tilstrekkelig til at du må bruke en viss kraft for å skyve den tilbake.
Ved å skru på den runde vingemutteren på venstre side strammer eller løsner du spaken og gjør den enklere eller vanskeligere å lukke.
Dette gjøres for å justere hvor mye kraft som kreves for å skyve spaken tilbake, og for å sikre at setet holder seg i ønsket høyde.

Hvordan kan jeg finne ut om det er ledige sykkelstativer og sykler på stasjonene?

Det er et stasjonskart på hver terminal. Du kan også sjekke ut stasjonskartet på nettstedet for Bysykkel-tjenesten.

Kan jeg bruke en sykkel lenger enn én dag?

Nei, du kan ikke leie en sykkel lenger enn 24 timer. Ordningen med selvbetjente utleiesykler er utformet med tanke på korte sykkelturer, slik at våre sykler er tilgjengelige for alle.
Hvis du ikke returnerer sykkelen innen 24 timer, belastes depositumet på NOK 150 bankkortet eller bankkontoen din, og Bysykkel-tjenesten vil kreve sykkelen tilbakelevert.

Sykkelstativet indikerer at jeg ikke har returnert sykkelen, selv om jeg har det. Hva skal jeg gjøre?

Når du returnerer sykkelen til en stasjon, bekrefter et lydsignal (to pip) og et grønt indikatorlys at den er ordentlig låst.
Hvis dette ikke skjer, må du prøve igjen. Hvis det fortsatt ikke fungerer, kontakter du kundesenteret og oppgir sykkel- og stativnummeret og hvilken stasjon du befinner deg på.
Kundesenterets representant vil hjelpe deg og fortelle deg hva du skal gjøre.

Hva er forskjellen på en vanlig sykkel og en Bysykkel?

Bysyklene er konstruert for intensiv bybruk. Girsystemet er konstruert for å hindre problemer forbundet med feiljustering av kjeden, og kablene er bygd inn i sykkelrammen. Syklene er utstyrt med et justerbart sete, og er utformet slik at de kan brukes av alle som er 14 år og over, og som er minst 1,5 m høy.

Hvordan sjekker jeg at sykkelen er ordentlig låst?

Når du er ferdig med å bruke sykkelen, finner du ganske enkelt nærmeste stasjon med ledige sykkelstativer.
Et lydsignal (to pip) og et grønt indikatorlys bekrefter at sykkelen er låst ordentlig fast, og at du har avsluttet bruken for denne gang.
Hvis det ikke er noen ledige sykkelstativer på stasjonen, bruker du terminalen til å finne ut hvor det er en stasjon i nærheten med ledige stativer, og så får du 15 minutter gratis til å komme deg dit.
Hvis du ikke klarer å låse sykkelen ordentlig, kan du prøve et annet ledig stativ. Hvis heller ikke det går, kan du ringe kundesenteret på 93 20 65 45 eller bysykkel@jcdecaux.no for å få hjelp.

Generelle spørsmål: Sikkerhet, glemt PIN, tyveri eller ulykke.

Jeg har glemt PIN-koden min. Hva skal jeg gjøre?

Hvis du har et sesongkort, går du til nettstedet for Bysykkel-ordningen. Du vil få tilsendt en ny PIN-kode via e-post. Du kan også ringe kundesenteret på 93 20 65 45 eller bysykkel@jcdecaux.no

Hvem har ansvaret hvis noe skulle skje under en sykkeltur?

Du er ikke forsikret av leverandøren når du benytter ordningen med selvbetjente bysykler, og du benytter syklene helt for egen risiko.

Hva gjør jeg hvis jeg mister eller blir frastjålet sykkelen eller kortet?

Hvis sykkelen blir stjålet, går du straks til politiet for å anmelde hendelsen.
Du må også varsle kundesenteret på 93 20 65 45 eller bysykkel@jcdecaux.no med en gang og sende en kopi av politianmeldelsen til følgende adresse:
JCDecaux Norge AS - Postboks 4314 Nydalen, 0402 Oslo.
Hvis du har mistet eller blitt frastjålet sesongkortet, kontakter du kundesenteret, som vil deaktivere kontoen din.

Hva gjør jeg hvis jeg kommer ut for en ulykke med en sykkel?

Varsle kundesenteret med en gang. Sykkelen er ditt ansvar helt til den er låst fast til et sykkelstativ.

Hva går de generelle vilkårene for tilgang og bruk ut på?

De generelle vilkårene for tilgang og bruk informerer deg om hvilke rettigheter og forpliktelser du har når du bruker tjenesten.
Hvis du ønsker å benytte deg av sesongkortet, er du nødt til å godta disse vilkårene for å få kortet.
De generelle vilkårene for tilgang og bruk må også godtas ved tegning av 3-dagerskort.

Er personopplysningene mine sikre på nettstedet?

Nettstedet beskytter de personlige og konfidensielle opplysningene dine. Andre nettbrukere vil ikke få tilgang til abonnementsnummeret ditt eller PIN-koden din hvis de prøver å logge seg inn etter deg.

Følger det med hjelm?

Hjelmer er ikke en del av Bysykkel-tjenesten. Hvis du vil bruke hjelm, må du ta med deg denne selv.
Vi anbefaler at du hele tiden har fokus på sikkerheten når du sykler rundt i Lillestrøm. Du finner retningslinjer og råd om trafikksikkerhet på nettstedet : Bysykkel.org
 
Min konto
Stasjonskart

Søk etter stasjoner    

Velg en stasjon, og klikk på Les mer for å vise mer informasjon i denne boksen.